Het outplacementtraject van MH Loopbaanadvies

Als één of enkele van je medewerkers helaas niet zoals verwacht functioneren, zal de werknemer gedwongen of in goed overleg op zoek naar ander werk gaan. Een outplacementtraject is dan voor jou en je medewerker een goede oplossing om met vertrouwen naar de toekomst te kijken. Dit traject bestaat bij MH Loopbaanadvies & Training uit de actieladder naar succes. In zeven stappen naar een andere baan.

Vraag een gratis afspraak aan

De actieladder van MH Loopbaanadvies & Training

1. De balans opmaken

    Samen met de werknemer maak ik een SWOT-analyse.

2. Doelen stellen

    We definiëren zorgvuldig de SMART-doelen.
3. Acties plannen

    Op basis van de doelen bepalen we concrete actiepunten met            een realistische planning.
4. Acties uitvoeren

    Onder het motto ‘samen gaat het beter’ start de werknemer met        het uitvoeren van de acties onder begeleiding van een ervaren          loopbaanadviseur.
5. Positieve ervaringen 

    Door de positieve ervaringen die de werknemer opdoet tijdens          zijn acties, kijkt hij positief naar de toekomst. De negatieve                    ervaringen zijn waardevolle leermomenten.
6. Energie krijgen

    Positieve ervaringen geven energie. Dat helpt de werknemer om        belemmerende overtuigingen te veranderen.
7. Focussen 

    Focussen helpt de gestelde doelen te behalen.

Werkzoekenden